Güvenilir ve Sağlıklı
Köyden Evinize
Organik Ürünler

Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’ye doğal olarak köyde üretilen ürünleri toplayarak sağlıklı lezzetleri arayan insanlara ulaştırmak amacımız. Kaz Dağları’ndan gelen ham çam ve çiçek balı olmak üzere atalarımızdan öğrendiğimiz bilgiler ışığında ürettiğimiz birçok ürünü doğal ve sağlıklı olarak köyden evinize getiriyoruz.

Organik Ürünler

Doğanın bizlere sunduğu işlenmemiş ve bozulmamış ürünler

Yüksek Kalitede Ürün Üretimi

Maksimum verimi hedeflemekten önce insan sağlığının önemi

Aile İşletmesi

Geleneksel yöntemler ve el emeğinin kitlelere ulaşması

Doğal İçerik

Köyden toplanan ve ev yapımı doğal içerikli besinler

İnsana ve Doğaya Uyumlu

Biyoçeşitliliği ve toprak verimliliği koruma hedefi

Toprak İşlemenin Bilinci

Toprağın canlı bir unsur olarak ele alınması önceliği

Verimli Toprak
Hasat Zamanı
Köyden Evinize Ürünler